<big id="b3vpf"></big>

   <big id="b3vpf"><dfn id="b3vpf"><form id="b3vpf"></form></dfn></big>

    <address id="b3vpf"></address>
       <track id="b3vpf"><sub id="b3vpf"></sub></track>
       <em id="b3vpf"></em>

       您的位置:首頁 > 技術支持 > 電線電纜系列產品絕緣厚度一覽表

       電線電纜系列產品絕緣厚度一覽表

       發布日期:2018-04-18      點擊:2006
       0.6/1KV全塑電力電纜 
       VV,VV22,VLV22,YJV,YJLV,YJV22,YJLV22﹙含阻燃型﹚ 
       導體聚氯乙烯﹙PVC/A﹚工頻火花交聯聚乙烯﹙XLPE﹚工頻火花
       標稱絕緣厚度  mm試驗電壓絕緣厚度  mm試驗電壓
       截面標稱zui薄zui厚有效值標稱zui薄zui厚有效值
       mm2mmmmmm﹙KV﹚mmmmmm﹙KV﹚
       1.000.800.720.8860.700.630.846
       1.500.800.720.8860.700.630.846
       2.500.800.720.8860.700.630.846
       4.001.000.901.1060.700.630.846
       6.001.000.901.1060.700.630.846
       10.001.000.901.1060.700.630.846
       16.001.000.901.1060.700.630.846
       25.001.201.081.32100.900.811.086
       35.001.201.081.32100.900.811.086
       50.001.401.261.54101.000.901.206
       70.001.401.261.54101.100.991.3210
       95.001.601.441.76151.100.991.3210
       120.001.601.441.76151.201.081.4410
       150.001.801.621.98151.401.261.6810
       185.002.001.802.20151.601.441.9215
       240.002.201.982.42201.701.532.0415
       300.002.402.162.64201.801.622.1615
       400.002.602.342.86252.001.802.4015
       500.002.802.523.08252.201.982.6420
                
       0.6/1KV塑料絕緣無鹵低煙阻然電力電纜 
       WDZ-YY,WDZ-YLY,WDZ-YWY,WDZYLWY,WDZN-YJY,WDZN-YJWY﹙含裝鎧型﹚ 
       導體絕緣厚度  mm導體絕緣厚度  mm 
       標稱標稱zui薄zui厚標稱標稱zui薄zui厚 
       截面   截面    
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       1.000.700.630.8470.001.100.991.32 
       1.500.700.630.8495.001.100.991.32 
       2.500.700.630.84120.001.201.031.38 
       4.000.700.630.84150.001.401.261.61 
       6.000.700.630.84185.001.601.441.84 
       10.000.700.630.84240.001.701.531.96 
       16.000.700.630.84300.001.801.622.07 
       25.000.900.811.08400.002.001.802.30 
       35.000.900.811.08500.002.201.982.53 
       50.001.000.901.20     
                
       450/750V全塑控制電纜 
       KYJV,KYJV22,KYJVP2,KYJV22P2,KYJV22P,KYJVR,KYJVP,KYJVRP﹙含阻燃﹚ 
       KVV,KVV22,KVVP2,KVV22P2,KVV22P,KVVR,KVVP,KVVRP﹙含阻燃﹚ 
       導體聚氯乙烯﹙PVC/A﹚導體交聯聚乙烯﹙XLPE﹚ 
       標稱絕緣厚度  mm標稱絕緣厚度  mm 
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚 
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       0.500.600.540.660.500.700.630.84 
       0.750.600.540.660.750.700.630.84 
       1.000.600.540.661.000.700.630.84 
       1.500.700.630.771.500.700.630.84 
       2.500.800.720.882.500.700.630.84 
       4.000.800.720.884.000.700.630.84 
       6.000.800.720.886.000.700.630.84 
       10.001.000.901.1010.000.700.630.84 
                
       450/750V及以下軟導體無護套電纜60227IEC02RV,60227IEC06RV
        芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚
       型號 絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
        截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
        mm2mmmmmmmm2mmmmmm
       60227IEC061*0.50.600.540.661*10.600.540.66
       RV300/500V1*0.750.600.540.66    
                
        1*1.50.700.630.771*501.401.261.54
        1*2.50.800.720.881*701.401.261.54
       60227IEC021*40.800.720.881*951.601.441.76
       RV450/750V1*60.800.720.881*1201.601.441.76
        1*101.000.901.101*1501.801.621.98
        1*161.000.901.101*1852.001.802.2
        1*251.201.081.321*2402.201.982.42
        1*351.201.081.32    
                
       60227IEC01(BV),BLV含阻燃  450/750V硬導體無護套電纜
        芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚
       型號 絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
        截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       60227IEC01(BV)  1*1.0.700.630.771*1.5B0.700.630.77
       60227IEC01BV,BLV1*2.0.800.720.88    
       60227IEC01(BV)  1*2.5B0.800.720.88    
       60227IEC01BV,BLV1*4A0.800.720.88    
       60227IEC01(BV)  1*4B0.800.720.88    
       60227IEC01BV,BLV1*6A0.800.720.88    
       60227IEC01(BV)  1*6B0.800.720.881*10A1.000.901.10
        1*10B1.000.901.101*1201.601.441.76
        1*161.000.901.101*1501.801.621.98
       60227IEC01BV,BLV1*251.201.081.321*1852.001.802.2
        1*351.201.081.321*2402.201.982.42
        1*501.401.261.541*3002.402.162.64
        1*701.401.261.541*4002.602.342.86
        1*951.601.441.76    
                
       300/500V PVC絕緣無護套電纜60227IEC05BV,60227IEC 07BV-90
        芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚
       型號 絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
        截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
        mm2mmmmmmmm2mmmmmm
       BV1*0.750.600.540.661*10.600.540.66
                
       60227IEC071*0.50.600.540.661*1.50.700.630.77
       BV-901*0.750.600.540.661*2.50.800.720.88
        1*10.600.540.66    
                
       60227IEC081*0.50.600.540.661*1.50.700.630.77
       RV-901*0.750.600.540.661*2.50.800.720.88
        1*10.600.540.66    
                
       BVR,ZR-BVR 450/750V PVC絕緣軟電纜
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
        1*10.600.540.661*101.000.901.10
       BVR1*1.50.700.630.771*161.000.901.10
       ZR-BVR1*2.50.800.720.881*251.201.081.32
        1*40.800.720.881*351.201.081.32
        1*60.800.720.881*501.401.261.54
            1*701.401.261.54
       BVVB,BLVVB含阻燃,300/500V PVC護套扁形電纜
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
       BVVB2*0.750.600.540.662*1.50.700.630.77
       2*10.600.540.66    
                
       BVVB,BLVVB2*2.50.80.720.882*4A0.80.720.88
       BVVB2*4B0.80.720.88    
       BVVB,BLVVB2*6A0.80.720.88    
       BVVB2*6B0.80.720.88    
       BVVB,BLVVB2*101.000.901.10    
       BVVB3*0.750.600.540.663*1.50.700.630.77
       3*10.600.540.66    
       BVVB,BLVVB3*2.50.80.720.883*4A0.80.720.88
       BVVB3*4B0.80.720.88    
       BVVB,BLVVB3*6A0.80.720.88    
       BVVB3*6B0.80.720.88    
       BVVB,BLVVB3*1010.91.1    
                
       RVS含阻燃,300/300V絞型軟線
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
       RVS 含阻燃2*0.50.80.720.882*1.50.80.720.88
       2*0.750.80.720.882*2.50.80.720.88
       2*1.00.80.720.88    
                
       60227IEC52 RVV含阻燃型,300/300V輕型護套軟電纜
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
        2*0.50.50.450.552*0.5扁0.50.450.55
       RVV2*0.750.50.450.552*0.75扁0.50.450.55
       ZR-RVV3*0.50.50.450.553*0.75   
                
       60227IEC53 RVV含阻燃型,300/500V普通護套軟電纜
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
        2*0.750.60.530.662*0.75扁0.60.530.66
       60227IEC532*10.60.530.662*1.50.70.630.77
       RVV2*2.50.80.720.883*0.750.60.530.66
       ZR-RVV3*10.60.530.663*1.50.70.630.77
        3*2.50.80.720.884*0.750.60.530.66
        4*10.60.530.664*1.50.70.630.77
        4*2.50.80.720.885*0.750.60.530.66
        5*10.60.530.665*1.50.70.630.77
        5*2.50.80.720.88    
                
       BVV,BLVV含阻燃型,300/500V PVC絕緣圓電纜
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/C﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
       BVV1*0.750.60.540.661*1.0.70.630.77
       1*10.60.540.661*1.5B0.70.630.77
       BVV,BLVV1*2.0.80.720.88    
       BVV1*2.5B0.80.720.88    
       BVV,BLVV1*4A0.80.720.88    
       BVV1*4B0.80.720.88    
       BVV,BLVV1*6A0.80.720.88    
       BVV1*6B0.80.720.88    
       BVV,BLVV1*1010.91.1    
        
       RVVP,ZR-RVVP,300/500銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟線
       型號芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚芯數*聚氯乙烯﹙PVC/D﹚
        絕緣厚度  mm 絕緣厚度  mm
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm
        1*0.50.500.450.552*1.00.600.530.66
        1*0.750.500.450.552*1.50.600.530.66
       RVVP1*1.00.600.530.663*0.50.500.450.55
       ZR-RVVP1*1.50.600.530.663*0.750.500.450.55
        1*2.50.700.630.773*1.00.600.530.66
        2*0.50.600.530.663*1.50.600.530.66
        2*0.750.600.530.66    
                
       0.6/1KV全塑耐火電力電纜
       N-VV,ZCN-VV,N-YJV,ZCN-YJV﹙含裝鎧型﹚
       導體聚氯乙烯﹙PVC/A﹚導體交聯聚乙烯﹙XLPE﹚ 
       標稱絕緣厚度  mm標稱絕緣厚度  mm 
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚 
       1.500.800.720.881.500.700.630.84 
       2.500.800.720.882.500.700.630.84 
       4.001.000.901.104.000.700.630.84 
       6.001.000.901.106.000.700.630.84 
       10.001.000.901.1010.000.700.630.84 
       16.001.000.901.1016.000.700.630.84 
       25.001.201.081.3225.000.900.811.08 
       35.001.201.081.3235.000.900.811.08 
       50.001.401.261.5450.001.000.901.20 
       70.001.401.261.5470.001.100.991.32 
       95.001.601.441.7695.001.100.991.32 
       120.001.601.441.76120.001.201.081.38 
       150.001.801.621.98150.001.401.261.61 
       185.002.001.802.20185.001.601.441.84 
       240.002.201.982.42240.001.701.531.96 
       300.002.402.162.64300.001.801.622.07 
       400.002.602.342.86400.002.001.802.30 
                
       0.3/0.5kv煤礦用移動輕型軟電纜﹙MYQ﹚0.3/0.5KV煤礦用電鉆電纜﹙MZ,MZP﹚ 
       導體絕緣厚度  mm導體絕緣厚度  mm 
       標稱XJ-30A標稱XJ-30A 
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚 
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       10.60.540.692.510.91.2 
       1.50.80.720.92410.91.2 
       2.510.91.15     
                
       10KV及以下架空絕緣電纜
       芯數×JKV,JKLV,JKY,JKLY,JKYJ,JKLYJJKY,JKLY,JKYJ,JKLYJ﹙10kv﹚ 
         0.6/1kv      
        絕緣厚度  mm導體屏蔽絕緣厚度  mm 
       截面標稱zui薄zui厚標稱厚度標稱Ezui厚 
       mm2mmmmmmmmmmmmmm 
       1×1010.91.10.53.43.063.74 
       1×161.21.081.320.53.43.063.74 
       1×251.21.081.320.53.43.063.74 
       1×351.41.261.540.53.43.063.74 
       1×501.41.261.540.53.43.063.74 
       1×701.41.261.540.53.43.063.74 
       1×951.61.441.760.63.43.063.74 
       1×1201.61.441.760.63.43.063.74 
       1×1501.81.621.980.63.43.063.74 
       1×18521.82.20.63.43.063.74 
       1×2402.21.982.420.63.43.063.74 
       1×300    3.43.063.74 
                
       450/750V橡套絕緣電纜 
       電焊機電纜﹙YH,YHF﹚YZ,YZW,YC,YCW橡套軟電纜 
       導體絕緣厚度  mm導體絕緣厚度  mm 
       標稱SE3,SE4標稱IE1 
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚 
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       101.801.531.980.750.600.540.66 
       162.001.702.2010.600.540.66 
       252.001.702.201.50.800.720.88 
       352.001.702.202.50.900.810.99 
       502.201.872.4241.000.901.10 
       702.402.042.6461.000.901.10 
       952.602.212.86     
       YC,YCW,450/750V橡套軟電纜 
       導體絕緣厚度  mm導體絕緣厚度  mm 
       標稱IE1標稱IE1 
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚 
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       101.21.081.321201.81.621.98 
       161.21.081.321502.01.82.2 
       251.41.261.541852.21.982.42 
       351.41.261.542402.42.162.64 
       501.61.441.763002.62.342.86 
       701.61.441.764002.82.523.08 
       951.81.621.98     
                
       0.38/0.66KV及以下煤礦用移動橡套軟電纜﹙MY,MYP﹚ 
       型號芯數×絕緣主線芯絕緣厚度 
       截面橡皮標稱zui薄zui厚 
       mm2型號mmmmmm 
       MY-0.38/0.661*4XJ-00A1.41.261.54 
       1*61.41.261.54 
       1*101.61.441.76 
       1*161.61.441.76 
       1*251.81.621.98 
       1*351.81.621.98 
       1×5021.82.2 
       1×7021.82.2 
       1×952.21.982.42 
       1×1202.21.982.42 
       1×1502.42.162.64 
       1×1852.42.162.64 
       1×2402.62.342.86 
       1×3002.62.342.86 
       1×4002.82.523.08 
        3×4﹢1×41.41.261.54 
       3×6﹢1×61.41.261.54 
       3×10﹢1×101.61.441.76 
       MY-0.38/0.663×16﹢1×101.61.441.76 
       MYP-0.38/0.663×25﹢1×161.81.621.98 
        3×35﹢1×161.81.621.98 
       3×50﹢1×1621.82.2 
       3×70﹢1×2521.82.2 
       3×95﹢1×252.21.982.42 
         3*120+1*352.21.982.42 
         3*150+1*502.42.162.64 
                
       0.66/1.14KV及3.6/6KV煤礦用移動橡套軟電纜﹙MYP﹚ 
       型號芯數×絕緣主線芯絕緣厚度 
       截面橡皮標稱zui薄zui厚 
       mm2型號mmmmmm 
       MYP-0.66/1.14KV3×4﹢1×4XJ-30A1.41.261.54 
       3×6﹢1×61.41.261.54 
       3×10﹢1×101.81.621.98 
       3×16﹢1×101.81.621.98 
       3×25﹢1×1621.82.2 
       3×35﹢1×1621.82.2 
       3×50﹢1×162.21.982.42 
       3×70﹢1×252.21.982.42 
       3×95﹢1×252.42.162.64 
       3*120+1*352.42.162.64 
       3*150+1*502.62.342.86 
       MYP-3.6/6KV3×16﹢1×16XJ-30A43.64.4 
       3×25﹢1×1643.64.4 
       3×35﹢1×1643.64.4 
       3×50﹢1×2543.64.4 
       3×70﹢1×2543.64.4 
       3×95﹢1×3543.64.4 
       3*120+1*3543.64.4 
       3*150+1*5043.64.4 
                
       0.6/1KV煤礦用塑料絕緣電力電纜 
       MYJV,MYJV22,MYJV32,MYJV42MVV,MVV22 
       導體交聯聚乙烯﹙XLPE﹚導體聚氯乙烯﹙PVC/A﹚ 
       標稱絕緣厚度  mm標稱絕緣厚度  mm 
       截面標稱zui薄zui厚截面標稱zui薄zui厚 
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       1.500.700.630.841.500.800.720.88 
       2.500.700.630.842.500.800.720.88 
       4.000.700.630.844.001.000.901.10 
       6.000.700.630.846.001.000.901.10 
       10.000.700.630.8410.001.000.901.10 
       16.000.700.630.8416.001.000.901.10 
       25.000.900.811.0825.001.201.081.32 
       35.000.900.811.0835.001.201.081.32 
       50.001.000.901.2050.001.401.261.54 
       70.001.100.991.3270.001.401.261.54 
       95.001.100.991.3295.001.601.441.76 
       120.001.201.081.32120.001.601.441.76 
       150.001.401.261.61150.001.801.621.98 
       185.001.601.441.84185.002.001.802.20 
       240.001.701.531.96240.002.201.982.42 
       300.001.801.622.07300.002.402.162.64 
                
       3.6/6-26/35KV XLPE絕緣電力電纜﹙含阻然﹚YJV系列 
       3.6/6kv--8.7/10kv煤礦用XLPE絕緣電力電纜MYJV系列 
       標稱截面各額定電壓等級絕緣厚度表 
        3.6/6kv6/6kv8.7/10kv12/20kv18/30kv21/35kv26/35kv 
       mm2 6/10kv8.7/15kv     
       252.53.44.5     
       352.53.44.55.5    
       502.53.44.55.589.310.5 
       702.53.44.55.589.310.5 
       952.53.44.55.589.310.5 
       1202.53.44.55.589.310.5 
       1502.53.44.55.589.310.5 
       1852.53.44.55.589.310.5 
       2402.63.44.55.589.310.5 
       3002.83.44.55.589.310.5 
       40033.44.55.589.310.5 
                
       450/750v硅橡膠絕緣及護套耐高溫電纜 
       標稱截面標稱zui薄zui厚標稱截面標稱zui薄zui厚 
       mm2mmmmmmmm2mmmmmm 
       0.750.60.540.72251.21.081.44 
       10.60.540.72351.21.081.44 
       1.50.70.630.84501.41.261.68 
       2.50.80.720.96701.41.261.68 
       40.80.720.96951.61.441.92 
       60.80.720.961201.61.441.92 
       1010.91.21501.81.622.16 
       1610.91.218521.82.4 
       300/500v計算機電纜﹙DJY系列﹚     
       標稱截面XLPE厚度﹙mm﹚     
       mm2標稱zui薄zui厚     
       0.750.60.540.66     
       10.60.540.66     
       1.50.70.630.77     
       64/110KV XLPE絕緣電力電纜
       標稱截面導體屏蔽絕緣厚度絕緣屏蔽鋁帶護套
       mm2mm 標稱(mm)zui小(mm)mm厚度(mm)寬度(mm)zui大(mm)zui小(mm)
       2401.119.018.51.02.02704.03.4
       3001.118.518.01.02.02754.03.4
       4001.117.517.01.02.02804.03.4
       5001.117.016.51.02.02854.03.4
       6301.116.516.01.02.02944.53.83
       8001.116.015.51.02.03054.53.83
       | 網站首頁 | 公司介紹 | 產品展示 | 公司新聞 | 資料下載 | 技術文章 | 在線咨詢 | 聯系我們 |
       安徽華強電纜有限公司 版權所有 總訪問量:950447 地址:安徽省天長市永豐工業園區創業大道1號 郵編:239300
       電話:0550-7046995 傳真:0550-7038995 手機:13705501440 聯系人:紀經理
       郵箱:ahhqdl@163.com GoogleSitemap 網址:www.tourdelee.com 技術支持:食品機械設備網 管理登陸 ICP備案號:皖ICP備12013779號-2
          
       久久久久国产精品嫩草影院
       <big id="b3vpf"></big>

         <big id="b3vpf"><dfn id="b3vpf"><form id="b3vpf"></form></dfn></big>

          <address id="b3vpf"></address>
             <track id="b3vpf"><sub id="b3vpf"></sub></track>
             <em id="b3vpf"></em>